El servei d’enviaments d’e-commerce actualment s’enfronta a una sèrie de reptes, logístics o simplement de cura, a l’hora de realitzar aquest servei. És per això que la marca “propietària” del paquet, l’empresa del servei logístic d’enviament ecommerce i els clients han de tenir una relació transparent i directa. Perquè aquesta relació funcioni de la millor manera possible, s’ha de trobar una empresa que atengui a les teves necessitats tan be com es pugui.

També és important, per evitar tenir problemes, ser conscients que hi ha diferents reptes als quals s’enfronta l’ecommerce avui dia.

1. Velocitat

La molta o poca agilitat del servei és el que provoca que un servei d’enviament de ecommerce sigui triomfant i es adecue als paràmetres de dates límit acordades. És per això que la velocitat és un dels primers reptes. Per poder ser més àgils hi ha moltes solucions possibles. Per començar, algunes empreses de servei logístic que es dediquen al ecommerce han començat a engegar el trànsit i els lliuraments durant els caps de setmana. A part, la qual cosa podria fer-se és millorar la resolució d’incidències. Perquè si se sabien de primera mà els problemes als quals s’enfronten els clients, seria més fàcil i ràpid aplicar solucions instantànies. Per aquest motiu es recomana tenir un servei al client actualitzat, personal i de contacte directe o simplement un xat online o servei d’ajuda a les xarxes socials.

El repte per als venedors és llavors reduir el temps entre el clic de compra i l’acció de lliurament al client. Tot tenint en compte que es vol aconseguir pagar el menor cost possible, quan el cost de transport suposa entre el 55% i 75% del cost de l’operació.

2. Tendències efímers

Ens trobem en una situació social en la qual sembla que la paciència hagi deixat d’existir. Les noves tecnologies han fet que cada vegada tots els processos siguin més ràpids i nosaltres ens hem acostumat. En definitiva, cada vegada ens agrada menys esperar. Però a part, aquesta rapidesa constant en tot comporta que les tendències del moment cada vegada siguin més efímeres. Perquè a cada moment que pansa canvia el nostre entorn. Actualment Amazon ha canviat el joc, la qual cosa ha comportat un canvi en els serveis d’enviament ecommerce perquè això provoca un canvi en la mentalitat dels clients, que demanden que, per exemple, les devolucions, la velocitat, etc. siguin gratis.

Encara que ens trobem en aquest panorama general no significa que les empreses s’estiguin adaptant a l’establert per Amazon, perquè moltes no tenen el mateix pressupost que la gran marca. I, unes altres prefereixen seguir potenciant els seus serveis de qualitat per sobre de, per exemple, rapidesa.

3. Cost de l’enviament ecommerce

El cost dels enviaments d’ecommerce suposa un repte quan no se sap gestionar. S’han de tenir en compte els pressupostos tant del client com de l’empresa que ofereix el servei d’enviament ecommerce. Per optimitzar els costos s’ha d’estableixes un vincle col·laboratiu entre el venedor i el courier per poder potenciar la recollida i lliurament en punts específics. L’ús de vehicles alternatius, l’optimització dels tipus de packaging, etcètera.

Encara així s’han de tenir en compte el retorn de la inversió i la importància, una altra vegada, de la paciència per aconseguir qualitat en el servei. Amb això el que volem dir és que per exemple amb els vehicles alternatius, com els elèctrics, al moment de compra poden sortir més cars però a la llarga cuides el medi ambient i t’estalvies totes les despeses de gasolina.

4. Manipulació dels paquets

La manipulació dels paquets dels enviaments d’ecommerce ha de ser una prioritat durant tot el procés perquè, encara que es compleixen tots els altres requisits, si un paquet arriba a la seva destinació en males condicions, tot la resta perd sentit. S’ha de tenir en compte la importància del paquet en l’equació de l’enviament. Per perfeccionar la manipulació de productes el que s’ha de fer és personalitzar el packaging de cada producte segons la seva fragilitat. Que cada equip de transport sigui conscient de quin tipus de paquet estan transportant, etcètera. Si s’és conscient de quin producte s’està manipulant, és molt més fàcil saber com tractar-ho. Per evitar que s’aboquen els seus continguts, es trenqui, es deformi, o qualsevol altre malson transformi el procés d’enviament de ecommerce sigui un fracàs.