Política de Xarxes Socials

En compliment de l’REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 el Parlament Europeu, i de el Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TOUR, SA informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

DADES DE TOUR, SA:
A58030149
C/ JOSEP PLA 78 – 08019 – BARCELONA
toursa@tour-sa.com
www.tour-sa.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per TOUR, SA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari, pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

TOUR, SA té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la mateixa Xarxa Social i en cap cas són incorporades a cap fitxer, sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés de l’interessat.

Amb relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant TOUR, SA, d’acord amb REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 el Parlament Europeu, ha de tenir en compte que, a causa de la mateixa funcionalitat de les xarxes socials, normalment ha d’exercir els seus drets davant la mateixa Xarxa Social.

TOUR, SA realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de TOUR, SA.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de L’Estat de la pàgina que es publiquessin en el perfil de l’usuari.
  • L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Dades de menors

L’accés i registre a aquesta xarxa social està prohibit per a menors de setze (16) anys. L’accés al lloc oficial de TOUR, SA està també prohibit per a menors de setze (16) anys. Per la seva banda, si l’usuari no compleix aquest requisit, TOUR, SA els informa de la necessitat de tenir l’autorització dels seus pares, tutors o responsables legals per accedir i utilitzar el lloc oficial de TOUR, SA.

TOUR, SA queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús del seu lloc oficial per menors o usuaris que no compleixin els requisits prèviament esmentats, sent, en qualsevol cas, els seus representants legals els únics responsables.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de TOUR, SA, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, TOUR, SA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

TOUR, SA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de TOUR, SA, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

TOUR, SA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

TOUR, SA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de l’RGPD, de la LOPDGDD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de TOUR, SA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES