Certificat ISO 9001

Contacta amb nosaltres

Què és el certificat ISO 9001 i per a què serveix?

La norma ISO 9001 és la que alinea el desenvolupament i la direcció de tipus estratègic d’una organització mitjançant un enfocament integral, basat principalment en diferents processos de les millors pràctiques mundials.

Adoptar un SGC (Sistema de Gestió de Qualitat) que compleixi amb la norma ISO 9001 ens ajudarà a millorar la nostra reputació, productes, processos i serveis, on s’inclou la prevenció de defectes i la reducció de la variació i el malbaratament a la cadena de subministrament. La certificació adquirida segons la norma ISO 9001 fa que demostrem el nostre compromís amb els resultats de qualitat en tots els aspectes de la nostra organització. Aquesta norma ISO es caracteritza per definir un sistema de gestió de la qualitat, i es basa principalment en el model PDCA (Planificar-Fer-Verificar) i el pensament que es basa en el risc, amb l’objectiu de crear un marc de treball on hi hagi una millora notable de l’organització.

Norma ISO 9001: Qui la pot aplicar?

 

ISO 9001: 2015 és un estàndard de reconeixement internacional pensat per ser usat en organitzacions de qualsevol mida o sector, a més pot ser utilitzada per qualsevol empresa. Com que és un estàndard internacional, és reconeguda com la base perquè tota empresa elabori un sistema on es pugui garantir la satisfacció del client i la seva posterior implementació de millores. Aquest és el motiu pel qual la majoria d’empreses l’exigeixen com a requeriment imprescindible perquè una altra organització amb què es vincula pugui ser el proveïdor.

En estar auditant els nostres processos, a més de l’auditoria que ens fa l’entitat de certificació, els nostres clients no hauran d’auditar la vostra empresa. Aquest és el motiu principal pel qual ISO 9001 s’ha convertit en una necessitat bàsica perquè moltes empreses siguin competents al mercat.

Amb ISO 9001 els nostres clients podran confiar en la nostra empresa, ja que haurem establert un sistema de gestió de qualitat (SGC) que està basat en els set principis de gestió de qualitat ISO 9001.

Per què hem de triar la norma ISO 9001 per a la nostra empresa?

 

Tota empresa, grans i petites, han utilitzat aquesta norma amb resultats més que òptims, aconseguint una gran eficiència i un enorme estalvi en costos. Els seus beneficis principals són:

  • Millora la nostra imatge i credibilitat: això passa perquè el client observa que nosaltres i la nostra empresa hem estat certificats per una entitat de certificació. El client sabrà que s’ha implementat un sistema orientat a complir tots els requeriments dels clients. D’aquesta manera, ells tindran una confiança reforçada a la nostra empresa, ja que estem complint amb el que hem promès.
  • Millorem la satisfacció dels nostres clients: hem de saber que un dels principis pels quals es regeix el SGC ISO 9001 és la millora en la satisfacció del client. Com?, identificant i complint les vostres necessitats. Hem de tenir en compte que millorant la satisfacció del client, millora el negoci.
  • Processos totalment integrats: si nosaltres fem servir l’enfocament de processos d’ISO 9001, no estem prestant només l’atenció als processos individuals de la nostra organització o empresa, sinó que centrem part dels nostres esforços en les interaccions d’aquests processos. D’aquesta manera el que aconseguim és poder trobar fàcilment les àrees que hem de millorar amb un objectiu clar: estalviar recursos dins de la nostra organització.
  • Crear una cultura basada en la millora contínua: en implementar l’SGC podem tenir una millora contínua, aconseguint un estalvi de temps, recursos i diners més grans. És reestructurar o enfocar la cultura de la nostra empresa, enfocant els grups de treball per millorar tots els processos dels quals som directament responsables.
  • Involucrar l’equip: hem d’aconseguir que els nostres grups de treball no només gestionin, sinó que també s’involucrin a millorar el procés. D’aquesta manera aconseguirem que els empleats ens ajudin a millorar els resultats de la nostra organització

La norma ISO 9001 és una molt bona eina, tant si estem creant una nova empresa o bé volem reconduir la nostra i que sigui competent.