Certificat OHSAS 18001

Contacta amb nosaltres

Certificat OHSAS 18001 de Seguretat Laboral: què és i per a què serveix?

Comencem explicant què és una SGSST, és a dir, en altres paraules, un Sistema de Gestió de la Salut i la Seguretat en el Treball, que principalment el que fa és fomentar els entorns de treball segurs i saludables. Com ho fa? Oferint un marc que permet a la nostra organització identificar i poder controlar de manera coherent els riscos de salut i de seguretat, reduint així el potencial de possibles accidents, donar suport al compliment estricte de les lleis i poder millorar el rendiment general de la nostra entitat.

Aquest és un sistema de gestió per a empreses, certificable segons la norma OHSAS 18001. Es basa principalment en la identificació de perills i la consegüent avaluació de tots els riscos que es puguin donar als llocs de treball. A més, també es fa un registre d’evidències objectives que puguin demostrar el compliment i la millora contínua. Aquesta norma té una estructura similar a la coneguda amb la nomenclatura ISO 14001 (Medioambiente), guardant també relació amb la ISO 9001 (Qualitat).

La norma OHSAS 18001 s’ha establert perquè sigui compatible amb la ISO 9001 (de Qualitat) i també la ISO 14001 (de medi ambient), amb la finalitat principal d’ajudar les organitzacions a complir eficaçment les obligacions relatives al sudo ia la seguretat. Controlar els diferents riscos, ja que la gestió de la seguretat ha de ser una de les parts fonamentals de les gestions de la nostra entitat.

Per a la majoria de sectors, la prevenció de riscos laborals és un dels aspectes més importants per poder regular el rendiment, l’eficiència i la rendibilitat d’una empresa. Hem de saber que una mala gestió dels recursos humans i materials afectats, de la seguretat i la higiene, poden portar a unes pèrdues rellevants al compte d’explotació.

Certificació OHSAS 18001: quins avantatges ens dóna?

 

Aquesta certificació permet a l’organització demostrar que compleix totes les especificacions i que a més aporta una sèrie de beneficis i avantatges, que són:

  • La reducció important del nombre d’accidents.
  • La reducció potencial del temps d’inactivitat i dels diferents costos relacionats.
  • La possibilitat de demostrar la conformitat legal i la normativa.
  • Demostrar les parts que estiguin interessades, del compromís amb la salut i la seguretat a la nostra entitat.
  • Poder demostrar un bon enfocament, innovador i progressista.
  • Tenir un increment important en l’accés a nous clients i socis comercials.
  • La reducció potencial dels diferents costos de les assegurances de responsabilitat civil.