El transport de vacunes contra el coronavirus suposa un gran repte per al sector logístic. Al nostre país, són molts els agents implicats en la consecució dels objectius. Encara que, són les agències de transport les que han de garantir el subministrament.
Les mesures de control del servei de transport es basen en el compliment del protocol sanitari establert. Per a la distribució de les vacunes, és necessari mantenir uns criteris de seguretat específics.
La distribució de les vacunes de la Covid-19 requereix uns mètodes de transport nacional i internacional adaptats. Segons el tipus de vacuna i els seus requeriments de manteniment s’estableixen els mitjans. No és el mateix transportar vacunes congelades que refrigerades o, a temperatura ambient.
A més, el simple fet de tractar-se de vacunes per a la Covid-19 implica que la seguretat en matèria de logística es multipliqui exponencialment. L’ús de vehicles especials, sistemes d’alarma o mètodes de camuflatge és habitual.
Com ja saps, el pla de vacunació al nostre país segueix unes pautes i el subministrament de vacunes és progressiu. Pel que la logística per a cada tipus de vials requereix d’unes premisses de transport específiques.

logística de vacunes

Altres consideracions sobre la logística de les vacunes

Per a la distribució de productes que requereixen refrigeració, es necessiten unes condicions precises, com és el cas de les vacunes que, a més no tenen les mateixes exigències logístiques ja que cadascuna presenta unes especificacions concretes.
Coneixent les principals característiques de les vacunes contra la Covid-19, organitzar el seu transport i magatzematge és un treball complex. La logística d’aquests vials requereix un control màxim de les condicions de conservació i distribució.
S’ha de respectar la cadena de fred, aplicar mètodes d’embalatge específics i assegurar els lliuraments. Per a això, es necessita activar una xarxa de transport que garanteixi l’operativitat dels canals de trànsit.
A més, cal comptar amb infraestructures d’emmagatzematge. Es necessiten instal·lacions condicionades per a mantenir la cadena de fred que precisa cada tipus de vacuna. Així, s’assegura l’optimització del magatzematge i transport dels vials.
El compliment dels protocols establerts en matèria de transport per a les vacunes contra la Covid-19 suposa un gran desafiament logístic. Respectar les mesures i els controls de manera responsable i garantista suposa una de les proves de qualitat més importants.
Les agències de transport ocupen un lloc preferent en la cadena de distribució dels vials per a la Covid-19. En els temps que corren, l’objectiu és l’eficàcia en el transport de vacunes.