En els últims anys són moltes les organitzacions que han apostat per gaudir dels beneficis de la logística integral. Aquesta logística reuneix i ordena a tots els departaments o àrees, fent que tot estigui integrat. Es tenen en compte els recursos, la mercaderia, la informació, els operaris i els departaments.

Però, quin és el seu objectiu? Un d’ells és afavorir la relació entre totes les parts per a oferir un millor servei. Un altre objectiu és aconseguir un termini de lliurament al client en el menor temps possible. No obstant això, els beneficis van molt més enllà i són més que evidents. Te’ls expliquem, a continuació.

Els majors beneficis de la logística integral

Les àrees o departaments de l’empresa han de dirigir-se de manera coordinada, regulant tots els processos i moviments. Has de tenir en compte sempre que l’eficiència està en joc i que les operatives han d’estar coordinades. L’ambient de cooperació en la companyia ha de ser elevat per a gaudir dels avantatges de la logística integral.

A continuació, et detallem els beneficis de la logística integral:

Velocitat en tots els processos

La logística integral destaca sobretot per generar respostes ràpides. La capacitat de respondre es divideix, de manera general, en dos aspectes. El primer, eliminar tots els elements que no produeixen valor en la cadena productiva. El segon, respondre amb celeritat als dubtes dels clients o proveïdors.

Menors costos

La tan anhelada optimització econòmica arribarà a l’organització. En primer lloc, perquè amb major informació en la cadena de subministrament se supervisarà millor l’estoc. En segon lloc, perquè amb una major unió entre àrees, s’eliminen duplicitats. Ja, en tercer lloc, perquè a major eficàcia, tindràs menors costos i inversions.

Aquest és un dels punts més destacats a tenir en compte per tota empresa de logística. I és que l’estalvi de costos arribarà per molts costats. A més, amb una distribució directa al client gràcies a el cross-docking, l’optimització continuarà augmentant-se. Els processos es tornen més simples, per la qual cosa es guanya en eficiència.

Reducció de l’inventari

A major informació d’estoc, major aprofitament de l’espai i, per tant, menys inventari. Com és lògic, l’objectiu no passa per eliminar, sinó per reduir. L’inventari és un element clau per a conèixer el que tens en la cadena productiva. No obstant això, serà possible amb la logística integral eliminar els elements que no t’aportin beneficis. En la mateixa línia, desapareixeran les despeses innecessàries i arribarà l’equilibri entre producció i demanda.

Major qualitat

Una cosa que agrada a tota empresa és presumir de comptar amb una major qualitat. Cal recordar que la logística no sols abasta el moviment del producte, sinó també el seu disseny. Quin és l’objectiu llavors? Aspirar a la màxima qualitat amb la menor quantitat de defectes. Així mateix, la preparació del producte anirà polint-se: la política ha de tenir tolerància zero amb els defectes.

Major rendibilitat

Amb la reducció de costos i un major acompliment de la cadena de producció, la rendibilitat serà major. Un marge de benefici major que és “l’obsessió” de qualsevol companyia. I no és per a menys, ja que aquest capital podrà significar majors inversions perquè el teu negoci creixi.

Gran flexibilitat

La capacitat per a adaptar-se als canvis o a les necessitats és una cosa vital en la logística. Mitjançant serveis de logística integral es crea l’ambient per a modernitzar-se i rebre els canvis com una cosa positiva. No obstant això, no sols serà més flexible davant possibles canvis. Les companyies gestionaran un major nombre de productes amb major facilitat. La flexibilitat, per tant, és un altre dels grans beneficis de la logística integral.

Competitivitat empresarial

Si la teva companyia compta amb una logística integrada i forta, serà més competitiva. El seu resultat es notarà no només en xifres a final d’any, sinó en un gran èxit en introduir-se en nous mercats. La logística integral ajudarà l’organització a determinar la seva posició i, a més, a conèixer les estratègies a abordar en aquesta posició.

A més, l’avantatge sobre la competència es convertirà en un trampolí que també crearà valor.

Optimització del temps

I en aquest punt no sols fem referència a l’estalvi de temps en enviaments, sinó que s’aconseguirà aprofitar millor el temps en comptar amb un control estricte de tots els processos. De manera tecnològica o manual, es gestionarà millor el temps de treball. Recorda que, a major optimització de temps, més s’invertirà en el realment necessari.

Caiguda del risc d’errors humans

En conjuminar esforços humans, el risc d’errors es redueix dràsticament. Tots els departaments estaran connectats, per la qual cosa es recolzen en tota mena de tasques. Així, els errors cauran i, en cas de produir-se, es solucionaran més ràpidament en comptar amb major esforços i centralització.

Unió de rutes de transport

Aconseguiràs unir rutes de transport, per la qual cosa obtindràs, novament, reducció de costos i una major optimització. A més, respectaràs el medi ambient reduint les emissions dels vehicles.

Traçabilitat de productes

Aquest benefici consisteix a fer un correcte seguiment de tot el procés de producció i distribució del teu producte. Implica conèixer el procés des de que s’emmagatzema la matèria primera fins a l’arribada del producte al client final.

Un bon sistema de traçabilitat aporta garanties de qualitat, manté els estàndards d’higiene i aporta seguretat en el compliment de la normativa vigent.

Comunicació bidireccional entre client i proveïdor

Milloraràs les vies de comunicació amb els teus clients. Això els permetrà contactar amb tu de manera àgil i ràpida. A més, també permetrà a la teva empresa contactar amb els clients i mantenir-los informats de qualsevol imprevist. Aquest benefici aporta, a més a més, una millor imatge davant del client.

beneficis de la logística integral

Primers passos per a implementar la logística integral

Una de les primeres estratègies a adoptar, per a la correcta implementació d’una logística integral, consisteix a crear consciència del procés en tots els departaments. Tot empleat ha de conèixer el procés de la companyia de principi a fi. Aquest procés aniria des de que s’elabora el producte fins que arriba a les mans del client. Amb això, el que es busca és que tots els empleats s’impliquin per a poder avaluar els recursos i processos interns de l’empresa. Tot seguit, has d’analitzar a la competència, planificar hipotètics escenaris de crisis i crear estratègies que ens facin ser més competents.

Principalment, has de tenir en compte que tots els factors de l’empresa afecten. Alguns d’aquests factors serien els següents:

El producte

El primer factor que has d’abordar és el producte. Una correcta anàlisi del mètode de fabricació del producte et portarà a saber si els recursos que es fan servir estan sent ben aprofitats. Un altre dels beneficis que t’aportarà, és saber si la qualitat podrà satisfer les expectatives dels teus clients. A més, també et permetrà conèixer si algun dels processos de fabricació podria optimitzar-se.

El magatzem

A continuació, s’ha d’estudiar bé el magatzem. Un correcte magatzematge, que impliqui una bona optimització i organització de l’espai, així com dels seus procediments exercirà un impacte molt positiu en la teva cadena de subministrament. Aquest impacte positiu es traduirà en un alt estocatge, una reducció significativa o eliminació de retards, agilitat en lliuraments, etc.

La comunicació

La comunicació és un altre factor clau a tenir en compte. Una correcta comunicació entre departaments permet que entre tots es prenguin decisions correctes. En aquest factor, s’ha d’analitzar si la comunicació és correcta i fluida.

La demanda

Seguidament, s’ha d’analitzar la demanda. La logística no es basa únicament a poder enviar un producte sempre que el necessiti un client. En aquest aspecte, és vital anticipar-se a la demanda concreta que pugui sorgir i estar preparat per a poder enviar el producte amb rapidesa.

El transport i els lliuraments

Finalment, però no menys important, s’ha d’analitzar el servei de transport i de lliuraments. S’ha de conèixer perfectament el procés de distribució i de lliurament dels productes als clients. Un sistema i procés de transport eficient es tradueix en una logística àgil i en una millor imatge davant els clients.

 

Ara ja coneixes bona part dels beneficis de la logística integral més destacats. Des de Tour SA esperem haver-te resolt alguns dels teus possibles dubtes.