La geolocalització d’enviaments ens permet saber on està el nostre paquet en qualsevol moment. Amb aquest sistema, la informació estarà disponible per al client mitjançant els portals de seguiment d’enviaments, però també per a l’empresa de transport, que pot localitzar la seva càrrega.

Els enviaments geolocalitzats són imprescindibles. Gràcies a les dades que obtens de la gestió dels paquets geolocalitzats, et serà possible comunicar-te amb el transportista. Els avantatges són nombrosos. La primera d’elles és la major rendibilitat de la cadena de subministraments i el seu millor rendiment.

Redueix els costos

Els paquets geolocalitzats et permeten fer una major anàlisi de les tarifes. Gràcies a ells, coneixeràs molt més les despeses i podràs reduir els costos per a millorar la rendibilitat de tot el procediment, des que es produeix l’enviament fins que arriba al seu destí final.

Millora la logística

Un altre avantatge que t’ofereix la geolocalització dels paquets és que millores la teva logística. Si tens l’oportunitat de seguir amb detall tot el procediment logístic, pots detectar amb major facilitat quins són els punts febles i, per tant, millorar-los.

Un menor nombre de retards

El seguiment dels paquets és actualment una part del procés de compra. La possibilitat de fer un rastreig és un dels aspectes que més tranquil·litat li generen al consumidor final. Tant els transportistes com els clients poden estar pendents de qualsevol possible canvi gràcies a aquest mètode.

Quan pots veure per on va el paquet, predius millor la seva arribada. Per tant, és poc probable que es produeixin retards amb la geolocalització d’enviaments, tret que sorgeixi algun obstacle puntual o de força major, els quals no solen ser freqüents.

Millor visibilitat

Amb els enviaments geolocalitzats podràs monitorar les mètriques que tinguin relació amb la mercaderia i el seu moviment. Això millora la visibilitat en els nolis sortints, la qual cosa resulta molt útil per als transportistes.

Igualment, el procés s’optimitzarà, ja que gràcies a la visibilitat es pot saber quin és el carrier més segur. El rendiment, al seu torn, també serà molt major.

La informació es distribuirà millor

La distribució de la informació és molt senzilla de realitzar gràcies a la geolocalització dels paquets. A més de ser fàcil, és un dels aspectes que més es valoren com a consumidor final. Així doncs, un avantatge imprescindible és l’enviament de la informació de manera puntual.

La millora en la distribució dels enviaments gràcies a la geolocalització és de gran utilitat tant si ets transportista com a client final. La informació de les actualitzacions es podrà conèixer a temps real, tan sols mitjançant l’accés a un portal d’autoserveis.

enviament geolocalitzat

L’accessibilitat

L’accessibilitat a la informació de l’enviament va també clarament unida a la geolocalització. Gràcies a la tecnologia existent, la qual permet que existeixin avançats sistemes de gestió, és possible aquesta avantatjosa característica per a evitar els problemes.

A més, gràcies a la geolocalització dels enviaments, l’accessibilitat no implica en cap cas fer una gran inversió. Tampoc suposarà l’obligació de comptar amb una web addicional o haver de mantenir una comunicació directa. Saber on està el teu paquet és tota la informació que necessites.

Donar una resposta més ràpida als possibles obstacles

Ja parlàvem anteriorment que la geolocalització d’enviaments fa que hi hagi un menor nombre de retards. No obstant això, aquests encara poden generar-se. La cadena de la logística pot veure’s interrompuda per qualsevol raó, aliena o no al propi procés.

No obstant això, gràcies a la geolocalització és possible detectar abans el problema, la qual cosa implica, al seu torn, la possibilitat de tenir una resposta més ràpida. Això evita les possibles despeses posteriors, com haver d’indemnitzar al teu client o realitzar de nou un enviament.

Aquest avantatge, a més de tenir una relació directa amb la rendibilitat, millora l’experiència dels teus clients i s’inclina cap a la minoració dels costos del procés. Fins i tot, moltes vegades, podràs predir obstacles de força major i evitar-los igualment.

Millorarà l’experiència del client

Als clients finals els encanta fer-ne ús dels portals d’autoservei. Localitzar el paquet per tu mateix cada vegada que ho desitgis és una de les experiències més tranquil·litzadores que pots tenir quan compres a distància. La millora en l’experiència del client va de la mà de tots els avantatges anteriors.

Especialment, es notarà per la informació accessible en tot moment i la minimització dels retards. La major part dels clients prefereixen una diferència una mica major en el preu si el procés és molt més eficient.

La geolocalització​ d’enviaments et permet tenir una gestió molt més clara de la logística. En l’actualitat, els paquets geolocalitzats constitueixen una baula que no pot faltar en la cadena de subministrament, tant des del punt de vista dels transportistes i empreses, com del consumidor final.