Molt prop del Museu Picaso de Barcelona, entre el carrer dels Carders i el carrer de Montcada del centre de la ciutat hi ha la capella Marcús. Originalment romànica i dedicada a la Verge de la Guia, la capella ha acabat convertint-se en un record monumental del ric comerciant donat al fet que va ser ell qui la va construir i més tard la va llegar a l’ajuntament de la ciutat.

Bernat Marcús va ser un comerciant barceloní que va establir la primera xarxa de missatgeria a Barcelona durant la segona meitat del segle XII i es considera el primer servei de missatgeria postal d’Europa.

En un inici el servei de missatgeria que va crear constava d’una xarxa de missatgers perquè ell mateix pogués estar en contacte constant amb els seus representants comercials d’altres països europeus. Però en un moment donat va veure que no era l’únic que tenia la necessitat d’usar aquest tipus de serveis i va decidir rendibilitzar el seu grups de missatger. Es tractava d’oferir el servei a altres comerciants a canvi d’una quantitat de diners. Així va ser com va crear el servei de correu privat europeu que funcionava de forma paral·lela i independent dels serveis de correu oficials dels quals disposaven la monarquia i l’Església de l’època.

La missatgeria principal en la Barcelona del segle XII

Els serveis de missatgeria en la Barcelona de l’època eren molt reduïts sobretot per a aquells que no tenien la mateixa riquesa que el senyor Marcús i, el fet que ell compartís el servei per un preu “accessible” van obrir les portes a altres comerciants a crear el mateix tipus de servei. Ell va poder tenir la iniciativa solament perquè va tenir la sort de tenir els recursos necessaris per poder crear-se el servei de missatgeria a Barcelona per a si mateix.
La capella de Marcús era el lloc on arribaven totes les diligències que portaven els correus del servei i que eren transportats per persones. Això no solament va donar a conèixer entre els veïns de la possibilitat de riquesa que venia del negoci sinó que va ajudar a fer créixer el barri. Com la missatgeria era transportada per persones, aquests necessitaven un lloc on descansar i allotjar-se durant el seu estada a Barcelona i els carrers dels seus voltants van aprofitar l’oportunitat de negoci per obrir un elevat numero d’hostals.

L’evolució històrica de la missatgeria a Barcelona

Més endavant la capella es va convertir a la seu de la Confraria de Correus i Troteros que va unir, no solament els serveis de missatgeria de Marcússinó que també altres serveis com els creats per Pere Marenes, que es deien troteros de bústia.
Amb la història podem veure l’enorme evolució que ha tingut la missatgeria a Barcelona i a Espanya en general. Encara així no oblidem que el creixement d’aquests servei encara té molt camí per recórrer, sobretot, gràcies a les noves tecnologies.